Geschiedenis van de gemeente

Omstreeks 1875 kwam het echtpaar de Vries uit Leeuwarden evangeliseren in de veenstreken van Zuid-Oost Friesland.

Zij vestigden zich in Haulerwijk en begonnen er met gemeentewerk.
Deze initiatieven leidden er toe dat er een gemeente werd gesticht die uiteindelijk leidde tot het stichten van een “gemeente van gedoopte christenen”. In 1946 werd deze naam gewijzigd in ” Baptistengemeente.”
De huidige kerk is gebouwd in 1918. De pastorie is moderner n.l. van 1970. In 1978 werd het 100 jarig bestaan gevierd, voorganger was toen D.M.Stichter. Inmiddels is de viering van het 125 jarig bestaan al weer verleden tijd. De gemeente heeft met ingang van 29 juni 2014 weer een voorganger, n.l. Da Bethseba Luttjeboer

Grondslag van de Baptistengemeente Haulerwijk

De Gemeente aanvaardt als haar grondslag de geopenbaarde Waarheid van God zoals die in de Heilige Schrift, de Bijbel,  vervat is.

De Gemeente gelooft dat:

  • God zijn enig geboren Zoon gegeven heeft om het verlorene te zoeken en zalig te maken
  • Gods enig geboren Zoon aan het kruis gestorven is, begraven en ten derde dage persoonlijk is opgestaan en die nu opgevaren naar het Hemel aan de rechterhand van de Vader zit
  •  God zijn gemeente de Heilige Geest heeft gegeven om haar, de gemeente, te heiligen en in staat te stellen het Evangelie te verkondigen
  •   Iemand alleen deel kan hebben aan de Verlossing die in Christus is, door persoonlijk geloof en bekering en dat er van een erfelijke of sacramentele zaligheid geen sprake kan zijn.